VATTENSKOTER FÖRSÄKRING 


    


88 Motorsport har i samarbete med Försäkringsproduktion tagit fram en medlemsförsäkring för medlemar i 88 Club.

Denna ger klart lägsta premierna på Svenska marknaden! Ytterligare 10% rabatt ges vid larminstallation av redknows.

Försäkringsvärde i sek

Ej Nautisk

Med Nautisk

50 000

2 478 

2 192

60 000

2 856

2 533

70 000

3 253

2 890

80 000

3 625 

3 222

90 000

4 022

3 580

100 000

4 401

3 924

110 000

4 770

4 257

120 000

5 139

4 588 

130 000

5 509

4 920

140 000

5 881

5 255

150 000

6 250

5 588

160 000

6 621

5 921

170 000

7 041

6 299

180 000

7 486

6 699

190 000

7 958

6 911

200 000

8 457

7 348

Önskas tilläggsförsäkring maskinskada tillkommer 750 kr. Endast för CE-märkta maskiner

Grundsjälvrisken är vid sjöskada 10 000 kr

Grundsjälvrisken är vid brand, uppläggnings- och transportskada 6 000 kronor vid varje skadetillfälle.

Ansvarsskada: 2 000 kr

Tilläggssjälvrisk på 10 000 kr, om: föraren var under 18 år, eller var annan än familjemedlem.

Tilläggssjälvrisken dras max en gång.

Stöldsjälvrisk

Förvaringsalternativ 1 (Inomhus): 5 000 kr

Förvaringsalternativ 2 (Utomhus): 15 000 kr

Om godkänt aktiverat söksystem är monterat, reduceras självrisken vid båda alternativen med 50 %.

Premierabatt 10% vid monterat godkänt söksystem.


34 68 19 104 23 70 31 79 105 65 3 117 37 15 120 59 67 44 11 58 124 76 116 54 121 91 110 92 8 61 77 57 74 109 22 87 27 64 108 26 126 112 71 47 7 85 100 113 16 60 66 29 5 12 93 53 94 28 80 50 103 49 24 4 127 96 17 125 72 55 99 73 123 9 10 88 48 13 21 75 39 6 128 38 20 82 42 14 36 45 18 78 62 35 95 97 63 101 32