Terms and Conditions

Unfortunately our terms and conditions are available at the moment only in Swedish. Please send an email to 88 (at) 88motorsport.se if you need a translation.

*******************

Allmänna villkor

1.14 dagars returrätt. Pengarna betalas tillbaka till kunden när produkten har kommit till 88 Motorsport hel och oanvänd. Kostnader för betalningssättet (t.ex. paypal eller postförskott) betalas inte tillbaka. Kunden står för fraktkostnader.

2. Ångerrätten gäller i stort sett alla lagervaror i vårt sortiment. Ångerrätten gäller dock inte för de beställningsvaror som 88 Motorsport håller inte i lager men beställt baserat på kundens order.

3. Outlösta paket är inte samma som retur. Då debiterar vi en avgift för fraktavgift och returfrakt samt hantering 99 sek.

4. Om kunden har fått fel produkt eller om produkten är felaktig, skall kunden anmäla det utan dröjsmål till 88 Motorsport via mail 88 (at) 88motorsport.se eller ringa 08-409 100 01. Då betalar 88 Motorsport fraktkostnader.

Detaljerade leveransvillkor

1. Leveranstid

Produkter som finns på lager har en leveranstid på 1-3 dagar. En produkt som måste beställas från importören har en leveranstid på ca 1-3 veckor. Vi strävar alltid efter en så snabb leverans som möjligt. Vi är i kontakt med kunden via e-post eller telefon om vi märker att leveranstiden tar längre tid än utlovat. Med "Leveranstid" menas tiden som går när produkten fraktas från 88 Motorsport.

2. Priser

Våra priser och avgifter kan ändras av omständigheter som vi inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. I alla priser ingår moms om 25 %. Om momsen ändras förbehåller vi oss rätten att justera våra priser och avgifter med motsvarande belopp.

88 Motorsport förbehåller sig rätten till förändringar i pris och förbehåller sig till rätten att avbryta/avstå från affären på grund av fel prissättningar.

3. Leveransmetoder

En fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar. Vi använder Fraktjakt eller Sendify att boka frakt. Leverantörer varierar beroende på din adress, paketets vikt och storlek, och kan vara DHL, Schenker, Fedex, UPS eller Post.

Fraktkostnader bestäms av paketets vikt. Om din beställning delas upp i flera leveranser debiteras fraktavgiften endast en gång. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar.

Fastän vi packar produkterna noggrant kan det hända att produkterna går sönder under leveransen. Du som kund ansvarar för att försändelsen inte är skadad innan du tar emot och kvitterar leveransen. Om paketet och produkten/produkterna har gått sönder under leveransen, gör en anmälan genast vid mottagningsplatsen. Sedan tar du kontakt med oss så vi kommer överens om den nya produktens leverans. Du har 3 års reklamationsrätt enligt Svensk lag.

4. Betalningsmetoder

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Korbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt.


5. Returrätt och produktutbyte

Produkterna har 14 dagars bytes och returrätt. Produkten som returneras skall vara oanvänd och oöppnad. Efter 14 dagar tas inte produkten i retur längre. Samma returrätt gäller för defekt produkt eller om ni har fått fel produkt.

Ångerrätten gäller i stort sett alla lagervaror i vårt sortiment. Ångerrätten gäller dock inte för de beställningsvaror som 88 Motorsport håller inte i lager men beställt baserat på kundens order. Är du osäkert om produkten är en beställningsvara eller tillfälligt slut i lager, kontakta gärna 88 (at) 88motorsport.se

Returen skall anmälas i förväg till 88 Motorsport via e-post 88 (at) 88motorsport.se eller via telefon 08-409 100 01. Vi ber er att anmäla dessa saker när ni returnerar produkten:
- Varför ni returnerar produkten
- Beställarens identifiering: namn/beställningsnummer
- Märk även returen med tydlig avsändare.

Vid normal retur står du för fraktavgift samt returfrakten. För defekt eller fel produkt leveranskostnader behöver inte betalas.

Vid byte, reklamation eller retur, står du för transportrisken. Spara alltid följesedeln/returfraktsedeln tills returen är avklarad.

6. Outlösta paket

Ej uthämtat paket är inte samma som retur. Vid outlösta paket debiterar vi en avgift för fraktavgift, returfrakt samt hantering.

För försändelser som inte hämtas ut tillkommer avgift för returavgift enligt de verkliga returkostnader.

Avgift för hantering en outlösta paket är 99sek.

7. Reklamationer

Alla reklamationer eller reklamationer angående leveransen skall anmälas inom 7 dagar efter att man fått produkten till adressen 88(at) 88motorsport.se, eller via telefon: 08-409 100 01.

8. Personuppgiftsbehandling

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer 88 Motorsport att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.

9. Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse.

10. Kontaktuppgifter

88 Motorsport

Hålluddsvägen 34, 134 40 Gustavsberg

Org.nr: 556948-5260

Kundtjänst: 88 (at) 88motorsport.se

Tel: 08-409 100 01

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling

88 Motorsport, 556948-5260, behandlar personuppgifter i samband med handeln på 88motorsport.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Test AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”):

• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.

• För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.

• För att hantera eventuella returer.

• För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.

• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.

• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.

• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka 88 Motorsport:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att 88 Motorsport AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att 88 Motorsport AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på 88 Motorsport AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på 88 Motorsport AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som 88 Motorsport AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som 88 Motorsport AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta 88 Motorsport AB via 88 (@) 88motorsport.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.

• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.

• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.

• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.

• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i 88 Motorsport AB:s berättigade intressen.

• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.